Контакти

Нашият адрес:
гр. София 1839
кв. Враждебна, ул. Батарея


Работно време: Понеделник – Петък 8:30 – 17:30

Свържете се с нас


Тел.+359 2 822 03 99, Моб. +359 88 832 30 36


Павел Александров - 088 5803800
Ангел Шомов - 087 8333943
Радостина Анева – 087 8200560
office@ivel81.com

Формуляр за контакти